Vi er 18 dyktige og erfarne medarbeidere

Ansatte

Hans Kjetil Belsvik

Hans Kjetil Belsvik

Daglig leder

Bjørn Wang

Bjørn Wang

Faglig leder/Installatør

Telefon: 901 17 271 bjorn.wang@midtelektro.no

Tor Olav Hammerås

Tor Olav Hammerås

Faglig leder Svakstrøm

Lars Ingmar Nyhus

Lars Ingmar Nyhus

Montørleder Ålen/Elektriker/Elkontroll næring og landbruk/Termografi

Telefon: 922 43 488 lars.nyhus@midtelektro.no

Jo Aunøien

Jo Aunøien

Elektriker/Svakstrømsmontør/ Elkontroll bolig, næring og landbruk

Telefon: 915 10 478

Brage Sæther

Brage Sæther

Elektriker/Svakstrømsmontør/Elkontroll bolig

Telefon: 971 29 443

Christian Fossum Barstad

Christian Fossum Barstad

Elektriker

Telefon: 479 31 501

Vegard Svardal

Vegard Svardal

Elektriker

Telefon: 466 24 395

Rune Moss Kleven

Rune Moss Kleven

Elektriker/Elkontroll bolig

Telefon: 926 29 329

Sivert Botnan

Sivert Botnan

Elektriker - Avdeling Ålen

Telefon: 959 12 358

Lasse Hermo

Lasse Hermo

Elektriker/Varmepumpemontør

Telefon: 928 48 383

Arnt Joar Røttum

Arnt Joar Røttum

Elektriker/Brannalarm

Telefon: 915 51 950

Adrian Strømhylden

Adrian Strømhylden

Elektriker

Telefon: 469 64 203

Are Egil Solberg

Are Egil Solberg

Lærling

Telefon: 971 14 827

Peder Storlimo

Peder Storlimo

Lærling

Telefon:940 30 973

Iver Bones

Iver Bones

Lærling

Telefon:455 05 626

Esten Solem

Esten Solem

Lærling

Telefon:913 57 351

Jon Enodd

Jon Enodd

Lærling

Telefon:981 21 830