Elkontroll Bolig

Elkontroll Bolig

Målsettingen med en el-kontroll er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander

Hvem kan utføre el-kontroll?

Forsikringsselskapene vil ofte oppfordre sine private kunder til å gjennomføre el-kontroll. De krever at kontrollørene og foretakene skal være godkjent etter normserien NEK 405.

For brannforebyggende el-kontroll bolig, må det utføres i henhold til NEK 405-2

Midt elektro har sertifiserte kontrollører som kan utføre el-kontroll av din bolig.

Spar penger!

En el-kontroll gir ikke bare trygghet i forhold til brannsikkerhet, det er også økonomisk lønnsomt. Gjennomfører du en godkjent el-kontroll etter NEK 405-serien på det elektriske anlegget og utbedrer feil og mangler, kan du få opptil 20% rabatt pr år på boligforsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.

Hva inneholder en el-kontroll bolig NEK 402-2?

Inntak/sikringsskap:

 • Sjekk av temperatur i koblinger med IR-måler eller termografikamera
 • Sjekk av kabeltverrsnitt i forhold til sikringsstørrelser
 • Kabelinnføringer, tetting, og tilstand på komponenter i skap
 • Isolasjonsmåling av alle kurser
 • Test av jordfeilbrytere/jordfeilvarslere
 • Kontroll av overspenningsvern
 • Sjekk og kontrollmålinger av jording og utjevninger

Installasjon

 • Varmgang i kontakter/utstyr etc.
 • Kontroll av ledninger, fastmontert utstyr og forbrukerutstyr
 • Kontroll av belysningsanlegg – downlights med mer
 • Kontrollmålinger av jording og utjevninger
 • Kontroll av installasjonens generelle tilstand
 • Kontroll av røykvarslere og brannslukkere
 • Generell info om brannsikkerhet i elanlegg.

Kontakt meg om elkontroll

12 + 3 =