Elkontroll landbruk med termografi

Elkontroll landbruk med termografi

Tekniske feil i elektriske anlegg eller feil bruk av teknisk utstyr har vært årsak til mange brannkatastrofer de siste årene. Det er svært viktig å etterse og vedlikeholde det elektriske anlegget i bygninger for å redusere faren for brann.

Bransjeforeningen NELFO har i samarbeid med forsikringsselskapene derfor utarbeidet retningslinjer for hvordan slik kontroll kan gjennomføres. Midt elektro AS gjennomfører mange slike kontroller hvert år. Slike kontroller gir ofte rabatt på forsikringen.

 

Kontrollen består av:

  • Termografi av alle fordelinger og tavler
  • Sjekk om det elektriske anlegget er sikkert å bruke
  • Sjekk om at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr
  • Avdekke berøringsfare eller brannfare
  • Kontroll av installasjonen med relevante prøver og målinger
  • Gi kunden informasjon om den elektriske installasjonen og deres ansvar
  • Informasjon til kunden om elsikkerhet, hva de selv kan gjøre og kontrollere

 

Når kontrollen er gjennomført går kontrolløren gjennom el-kontrollskjemaet med kunden og anmerkninger og sikkerhetsspørsmål prioriteres ut fra risiko.

Alvorlige feil som kan være en umiddelbar fare for personer, husdyr eller eiendom må rettes umiddelbart eller kobles fra etter avtale med eier.

Forskriftsfeil som ikke vurderes som en umiddelbar fare for personer, husdyr eller eiendom bør rettes i løpet av 3 måneder.

 

Bondelaget yter også tilskudd til elkontroll med termografering se https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/tilskudd-til-el-kontroll-med-varmesokende-kamera-article83846-3805.html

 

Midt elektro AS er sertifisert etter NEK 405-1, NEK 405-2 og NEK 405-3 med tillegg B for landbruk

Kontakt meg om elkontroll landbruk

2 + 1 =