Elkontroll Næring / Internkontroll

Elkontroll Næring / Internkontroll

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (herunder også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt.

Internkontrollforskriften sier:

«Eier/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de sikkerhetskravene som gjelder. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette.»

Internkontroll av elektriske anlegg er en avtale mellom kunde og Midt elektro, der vi forestår en gjennomgang av det elektriske og utarbeider en rapport med status for anleggene, samt forslag til forbedringer og vedlikehold, og eventuelle energieffektiviserende tiltak med mer.

Alle virksomheter har krav om internkontrollsystem som omfatter rutiner for vedlikehold av det elektriske anlegget. Midt elektro har bistått virksomheter og bedrifter i oppbygging og drift av internkontroll for elektriske anlegg siden 2012, og har bred erfaring med anlegg i alle størrelser. 

Termografi av tavler og fordelinger, samt elkontroll er en viktig del av periodisk vedlikehold i næring. Med disse tiltak reduseres risiko for brann, personskader og ikke minst lengre produksjonsstopp pga feil i det elektriske anlegget.

Flere virksomheter har også fordelinger og tavler som ikke kan betjenes av usakkyndig personell. Dette dreier seg stort sett om eldre anlegg med større hovedtavler. Betjening og arbeid på slike anlegg krever årlig opplæring av instruert personell. Midt elektro bistår kunder med dette.

 

Les mer om internkontroll elektriske anlegg her: http://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/internkontroll/Internkontroll

Kontakt meg om internkontroll

7 + 9 =