September 2018 – mars 2020 | Rehabilitering og nybygg 

KVT Trondheim

Fakta Prosjekt KVT

Byggetrinn 1. Nytt bygg i fire etasjer med klasserom, lesesaler, auditorium og noen kontorer. Dette sto ferdig til skolestart 2019.

Byggetrinn 2: Totalrehabilitering av to etasjer med lærerkontor, kantine, bibliotek, storkjøkken, utleie kjøkken og fellesareal samt et tilbygg med glassgård mot eksisterende bygg.

Vi takker for oppdraget og ønsker elever og ansatte ved KVT lykke til i nye lokaler.

Galleri KVT Trondheim