Nyttige tips

Dimmere

Det finnes mange typer dimmere som benytter forskjellige teknikker for å dimme lyset. Hvis en dimmer slutter å fungere, gjør følgende:

  • Skru av kursen som går til rommet
  • Ta av lokket på dimmeren
  • Sjekk om det er montert en sikring på dimmeren
  • Hvis smeltetråden inne i glass-sikringen er røket, sjekk Ampere-størrelsen på sikringen og kjøp ny tilsvarende sikring
  • Skift sikringen og sett på lokket
  • Sett på strømmen igjen

Hvis problemet vedvarer, kontakt din elektriker.

Stikkontakter

Hvis du skal benytte en stikkontakt plassert ved eller i taket til annet enn lamper, vær sikker på at kontakten ikke blir styrt av en dimmer. hvis denne benyttes til annet enn lys kan både utstyret som plugges inn og dimmeren ødelegges.

Komfyrvakt

I alle nye installasjoner skal det monteres en komfyrvakt. Komfyrvakten skal sørge for at strømmen til kokeplatene kobles ut ved forhøyet temperatur, noe som kan føre til brann.
Mange branner i Norge skyldes overoppheting/tørrkoking i forbindelse med kokeplater.

Video: trygghet på kjøkkenet med komfyrvakt!

 

Sjekk av sikringsskap

  • Fjern alt som ikke skal være i sikringsskapet. Dette er ingen lagringsplass.
  • Test alle jordfeilbrytere for å se at de fungerer ved å trykke på testknappen
  • Legg en finger utenpå dekselet av automaten og kjenn om den er varm
  • Sjekk at fargeindikatoren på overspenningsvernet ikke har endret farge

 

Sikker og pålitelig lading av El-bil!