Termografering

Hva er elektrotermografi?

Termografering er en metode som brukes for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og utføres når anlegget er i drift. Våre NEK 405 sertifiserte termografører utfører oppdrag i hele Trøndelag

Instrumentet som brukes er en type kamera med infrarød teknikk (IR) som omdanner infrarød stråling/varmebilder (IR-bilder) til bilder som viser temperaturvariasjoner. Unormalt høye temperaturer betraktes som avvik og IR-bildet blir analysert for deretter å inngå i en avviksrapport. Dette utføres som en del av el-kontrollen eller det kan utføres som en selvstendig kontroll.

Kontroll av el-tavler og utstyr

Brann og driftstans som skyldes feil i elektriske anlegg kan forebygges ved å innføre termografering som en jevnlig del av et kontrollprogram.

Dette vil blant annet bidra til å:

  • Oppdage varmgang i koblinger
  • Avdekke komponentfeil
  • Registrere feilbelastninger
  • Forebygge brann i el-tavler

Termografi inngår i elkontroll næring og landbruk. Vi kan også bistå ved andre oppdrag der termografi er aktuelt. Dette kan være kontroll av eldre varmekabler i varmegulv, påvisning av varmekabler ved behov for boring/hulltaking i gulv med varme med mer.

 

Kontakt meg om termografering

5 + 3 =